Hệ thống bảo hành điện tử Korest

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tại sao nên kích hoạt bảo hành điện tử?
Có thể kích hoạt bảo hành điện tử qua các cách nào?
Korest bảo vệ đại lý, điểm bán hàng, nhà phân phối TBVS Korest bằng hệ thống BHĐT như thế nào?
Korest bảo vệ khách hàng bằng hệ thống BHĐT như thế nào?